gu-elly-basicGlazbeno učilište Elly Bašić je obrazovno-pedagoška ustanova koja radi prema nastavnom planu i programu Funkcionalne muzičke pedagogije, verificiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Od samog osnutka 1965. godine škola je doživljavala različite statusne promjene te je shodno tome mijenjala i ime. Svoje današnje ime nosi od 1998. godine po utemeljiteljici Elly Bašić, autorici funkcionalne muzičke pedagogije. Djelatnost Glazbenog učilišta Elly Bašić objedinjuje glazbeni odgoj i obrazovanje djece i mladeži prema planu i programu FMP na tri razine: predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj.

  • predškolski program obuhvaća glazbeni vrtić u trajanju od dvije godine (skupna nastava) te učenje blok-flaute (individualna nastava) u trajanju od godine dana
  • osnovnoškolski program odvija se u u tri dvogodišnje etape koje se mogu – ovisno o individualnom razvoju djeteta – skratiti ili produljiti u trajanju do godine dana. U III. se etapi učenici opredjeljuju između A-programa (uskostručni, usmjeren k profesionalnom glazbenom obrazovanju ) te B-programa (za širu glazbenu kulturu, usmjeren k glazbenom amaterizmu).
  • srednjoškolski program traje četiri godine i omogućuje učenicima stjecanje srednje stručne spreme

Po pedagoškim načelima FMP osmišljen je i nastavak školovanja na visokoškolskom stupnju u obliku Konzervatorija, koji čeka svoje provođenje u praksu.

Interes djece za upis u Glazbeno učilište Elly Bašić iznimno je velik. U školskoj godini 2012/13 ukupan broj upisanih učenika je 752, od čega je u programu glazbenog vrtića 122 djece, u osnovnoj školi 488 učenika te 142 učenik u srednjoj školi.

Školom upravljaju Školski odbor (predsjednica: Maja Petyo Bošnjak, prof.) i ravnateljica Mirela Buchberger Karlo, prof.

U Glazbenom učilištu Elly Bašić radi 67 nastavnika u redovnom radnom odnosu . Osim u neposrednoj nastavi, nastavnici sudjeluju i u radu stručno-pedagoških tijela škole: Nastavničkog vijeća, Odjelnih vijeća, Razrednog vijeća te Vijeća pročelnika.

Od 1965. godine Glazbeno učilište Elly Bašić kontinuirano koristi zgradu u Mlinarskoj 25. Počevši svoj rad u svega nekoliko učionica, škola danas raspolaže s dvadeset i dvije učionice za individualnu i četiri učionice za grupnu nastavu te dvoranom za koncerte s 50-tak mjesta.

Zbog obimne i raznolike djelatnosti škole te velikog broja učenika Učilište koristi i dodatne prostore u drugim školama i institucijama s kojima već dulje vrijeme ostvaruje uspješnu suradnju: Škola za medicinske sestre, OŠ Ivana Gundulića, Visoko zdravstveno učilište Andrija Štampar i Osnovna škola Miroslava Krleže. Nastava općeobrazovnih predmeta za učenike glazbenog usmjerenja organizirana je u Školi za primijenjenu umjetnost .

U više od četiri desetljeća svoga postojanja Glazbeno učilište Elly Bašić iz male je glazbene škole izraslo u značajnu obrazovno-pedagošku ustanovu, iznimno cijenjenu unutar granica Hrvatske ali i izvan nje. Na brojnim natjecanjima i seminarima naši učenici postižu zavidne rezultate, potvrđujući time visoku kvalitetu pedagoškog rada profesora škole i pedagogije u cjelini. Za postignute rezultate u glazbenom obrazovanju 1995. godine škola je dobila Nagradu grada Zagreba.