gu-elly-basic

Glazbeno učilište Elly Bašić je obrazovno-pedagoška ustanova koja radi prema nastavnom planu i programu Funkcionalne muzičke pedagogije, verificiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Od samog osnutka 1965. godine škola je doživljavala različite statusne promjene te je shodno tome mijenjala i ime. Svoje današnje ime nosi od 1998. godine po utemeljiteljici Elly Bašić, autorici Funkcionalne muzičke pedagogije. Djelatnost Glazbenog učilišta Elly Bašić objedinjuje glazbeni odgoj i obrazovanje djece i mladeži prema planu i programu FMP na tri razine: predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj.

  • predškolski program obuhvaća pripremne razrede (glazbeni vrtić) u trajanju od dvije godine (skupna nastava) te učenje blok-flaute (individualna nastava) u trajanju od godine dana
  • osnovnoškolski program odvija se u tri dvogodišnje etape koje se mogu, ovisno o individualnom razvoju djeteta, skratiti ili produljiti u trajanju do godine dana. U III. se etapi učenike usmjerava na A-program (uskostručni, usmjeren k profesionalnom glazbenom obrazovanju ) ili B-program (za širu glazbenu kulturu, usmjeren k glazbenom amaterizmu)
  • srednjoškolski program traje četiri godine i omogućuje učenicima stjecanje srednje stručne spreme

Po pedagoškim načelima FMP osmišljen je i nastavak školovanja na visokoškolskom stupnju u obliku Konzervatorija, koji još uvijek čeka svoje provođenje u praksu.

Zanimanje djece za upis u Glazbeno učilište Elly Bašić iznimno je veliko. U školskoj godini 2019/20 ukupan broj upisanih učenika je 863, od čega je u predškolskom programu 176 djece, u osnovnoj školi 561, a u srednjoj školi 128 učenika.

Školom upravljaju Školski odbor (predsjednica: Maja Petyo Bošnjak, prof. savjetnik) i ravnateljica Mirela Buchberger Karlo, prof.

U Glazbenom učilištu Elly Bašić radi 89 djelatnika, od toga 80 nastavnika. Osim u neposrednoj nastavi, nastavnici sudjeluju i u radu stručno-pedagoških tijela škole: Nastavničkog vijeća, Odjelnih vijeća, Razrednog vijeća te Vijeća pročelnika. Od trenutno zaposlenih nastavnika, četrnaest ih je promovirano u zvanje prof. mentor i prof. savjetnik.

Od 1965. godine Glazbeno učilište Elly Bašić kontinuirano za rad koristi zgradu u Mlinarskoj 25, koristeći i prostore škola u okružju, dok 2020. dobiva na korištenje zgradu u Vlaškoj 87 i tako rješava višegodišnji problem neprimjerenog i malenog prostora.

U više od pet desetljeća svoga postojanja Glazbeno učilište Elly Bašić iz male je glazbene škole izraslo u značajnu obrazovno-pedagošku ustanovu, iznimno cijenjenu unutar granica Hrvatske ali i izvan nje. Na brojnim natjecanjima i seminarima naši učenici postižu zavidne rezultate, potvrđujući time visoku kvalitetu pedagoškog rada profesora škole i pedagogije u cjelini. Za postignute rezultate u glazbenom obrazovanju 1995. i 2018. godine škola je dobila Nagradu grada Zagreba.