Dokumenti 2018-02-05T15:54:31+00:00

ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o ustanovama
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o umjetničkom obrazovanju
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o izvođenu izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

OPĆI I DRUGI AKTI ŠKOLE

Statut GU Elly Bašić
Izmjene statuta GU Elly Bašić – 2015.
Pravilnik o provedbi postupka nabavke bagatelne vrijednosti
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Etički kodeks
Kućni red
Izjava o sukobu interesa
Pravilnik o polaganju razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama
Godišnje izvješće (Excell)
Godišnje izvješće (PDF)

GODIŠNJI PLAN I KURIKULUM

Okvirni vremenik pismenih ispita teorijskih glazbenih predmeta
za osnovnu i srednju školu 2017-18, drugo polugodište

Kurikulum 2017./2018.
Kurikulum 2016./2017.
Kurikulum 2015./2016.
Godišnji plan i program 2017./2018.
Godišnji plan i program 2016./2017.
Godišnji plan i program 2015./2016.
Vremenik izrade i obrane završnog rada šk. god. 2017./2018.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2016./2017.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2015./2016.
Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

FINANCIJE

Financijsko izvješće 2017.
Bilješke uz financijsko izvješće 2017.
Plan nabave ze 2018.

Plan nabave za 2017.
Plan rashoda i izdataka 2016.-2018.
Finacijski plan za 2017. i projekcije plana za 2018.-2019.
Finacijsko izvješće za 2016.
Plan nabave za 2016.
Financijsko izvješće za 2015.
Plan nabave za 2015.