ZAKONI I PRAVILNICI

Zakon o ustanovama
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o umjetničkom obrazovanju
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Izmjene Pravilnika o pedagoškom mjerama
Pravilnik o prijemu u prvi razred srednje škole 2022.
Pravilnik o izvođenu izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

OPĆI I DRUGI AKTI ŠKOLE

Godišnje izvješće o pristupu infomacijama
Odluka o iznosu participacije i cijene obrazovanja 2021.-2022.
Zapisnik o konačnim rezultatima glasovanja za zaštitu na radu
Zapisnik o konačnim rezultatima glasovanja za Školski odbor
Zapisnik o prethodnim rezultatima glasovanja za zaštitu na radu
Zapisnik o prethodnim rezultatima glasovanja za Školski odbor
Odluka o provođenju izbora povjerenika za zaštitu na radu
Odluka o provođenju izbora predstavnika radnika u Školski odbor
Zapisnik s prvog Skupa radnika održanog 8. ožujka 2021.
Izborni odbor Nastavničkog vijeća – Zapisnik o rezultatima izbora članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika
Poziv za skup radnika
Prijedlog sindikata za izbor povjerenika za zaštitu na radu
Prijedlog sindikata za izbor predstavnika radnika u Školski odbor
Odluka o imenovanju službenika za pristup informacijama
Odluka o iznosu participacije i cijene obrazovanja 2020.-2021.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.
Statut GU Elly Bašić 2019
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja 2019
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Zaštita osobnih podataka
Pravilnik o vidonadzoru
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Etički kodeks
Kućni red
Izjava o sukobu interesa
Pravilnik o polaganju razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama
Godišnje izvješće (Excell)
Godišnje izvješće (PDF)
Odluka o iznosu participacije i cijene obrazovanja 2018.-2019.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2018.
Odluka o iznosu participacije i cijene obrazovanja 2019-2020
Pravilnik o provođenju i organizaciji postupka prijamnog ispita pri upisu u i. razred srednje glazbene škole

 

GODIŠNJI PLAN I KURIKULUM

Okvirni vremenik pismenih ispita teorijskih glazbenih predmeta
za osnovnu i srednju školu 2017-18, drugo polugodište

Kurikulum 2021./2022.
Kurikulum 2020./2021.
Kurikulum 2019./2020.
Kurikulum 2018./2019.
Kurikulum 2017./2018.
Kurikulum 2016./2017.
Kurikulum 2015./2016.
Godišnji plan i program 2021./2022.
Godišnji plan i program 2020./2021.
Godišnji plan i program 2019./2020.
Godišnji plan i program 2018./2019.
Godišnji plan i program 2017./2018.
Godišnji plan i program 2016./2017.
Godišnji plan i program 2015./2016.
Vremenik izrade i obrane završnog rada šk. god. 2021./2022.
Vremenik izrade i obrane završnog rada šk. god. 2020./2021.
Vremenik izrade i obrane završnog rada šk. god. 2019./2020.
Vremenik izrade i obrane završnog rada šk. god. 2018./2019.
Vremenik izrade i obrane završnog rada šk. god. 2017./2018.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2016./2017.
Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2015./2016.
Prijavnica za izradbu i obranu završnog rada

FINANCIJE

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.
Financijsko izvješće za 2021.
Financijsko izvješće za 2020.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.
Plan nabave za 2021.
Financijsko izvješće za 2019.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.
Plan nabave za 2020.
Finacijski plan za 2020. i projekcije plana za 2021.-2020.
Financijsko izvješće za 2018.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018.
Plan nabave za 2019.
Financijsko izvješće 2017.
Bilješke uz financijsko izvješće 2017.
Plan nabave ze 2018.

Plan nabave za 2017.
Plan rashoda i izdataka 2016.-2018.
Finacijski plan za 2017. i projekcije plana za 2018.-2019.
Finacijsko izvješće za 2016.
Plan nabave za 2016.
Financijsko izvješće za 2015.
Plan nabave za 2015.