PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ŠKOLU

U V O D

Razvojna vertikala odgoja i obrazovanja djeteta kroz glazbu prema koncepciji  planova i programa Funkcionalne muzičke  pedagogije obuhvaća sljedeće stupnjeve obrazovanja:

I.         predškolski I i II

II.        osnovna glazbena škola

III.      srednja glazbena škola

Svi navedeni stupnjevi glazbenog obrazovanja provode se principom dvostrukog kolosijeka u horizontalnom i vertikalnom razvoju:

a)         za profesionalno glazbeno obrazovanje

b)         za širu glazbenu kulturu i optimalni razvoj cjelovite ličnosti svakog djeteta

Dijete se u glazbenu školu upisuje  b e z   s e l e k c i j e.

Glazbenu školu može upisati   svako  dijete čije se potencijalne glazbene sposobnosti stručno osmišljenim specifičnim pedagoškim radom nastoje optimalno razviti ovisno o individualnim mogućnostima svakog pojedinog djeteta.

Cilj ovog glazbeno-pedagoškog odgojno-obrazovnog sustava je:

– s jedne strane obrazovati  profesionalne glazbene kadrove različitih profila i

zanimanja

– s druge strane permanentno dizati kulturni nivo i umjetnički senzibilitet sve ostale djece kojima će u kasnijem razvoju kreativne ličnosti kultura, umjetnost i posebno glazbena umjetnost postati stalnom životnom potrebom na što višoj razini, neovisno o užoj struci kojom će se kasnije baviti.

Dijete se u sustav odgoja i obrazovanja po Funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji upisuje u petoj ili šestoj godini života  i u skladu s individualnim mogućnostima slijedi razvojnu obrazovnu vertikalu.

Kompletni program i nadopuna iz veljače 2018. nalaze u dokumentima niže:

Plan i program za osnovne skole
Nadopuna Plana i programa za OŠ veljača 2018.