Gudački orkestar u HGZ – u, 2007.

Gudački orkestar GU Elly Bašić započeo je s radom u školskoj godini 1995./96. pod vodstvom profesora Marka Magdalenića. U kratkom je razdoblju orkestar izveo velik broj djela od ranog baroka do suvremenih skladatelja. Na svojim nastupima orkestar često izvodi djela hrvatskih skladatelja (Sorkočević, Ivančić, Matz, Lhotka, Kelemen, Štolcer Slavenski). Od osnutka do danas održano je više od pedeset koncerata u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Kataloniji. Bilježimo nastupe u Zagrebu, Karlovcu, Samoboru, Slavonskome Brodu, Požegi, Osijeku, Vukovaru, Koprivnici, Krapinskim Toplicama, Plitvičkim Jezerima, Zadru, Šibeniku, Splitu, Makarskoj, Dubrovniku, Cavtatu, Puli, Poreču, Škofjoj Loki, Klosterneuburgu, Klagenfurtu, Barceloni i u nekoliko mjesta u Gradišću. Redovito se prate najbolji učenici – solisti, koji tako često dobivaju prigodu nastupati uz pratnju orkestra.

Gudački orkestar u Barceloni, 1996.

 

 

Učenici koji su kao solisti nastupili uz pratnju našeg orkestra:

Violina: Korana Rucner, Tomislav Ištok, Branimir Vedrina, Iva Tovunac, Natalija Koščica, Krešimir Ivančić, Andrea Cesar, Tena Novak Vincek, Silvio Richter, Anamarija Milić, Magda Skaramuca, Iva Mrčela, Tara Horvat, Kristina Mrčela, Marta Bratković, Katarina Hideg, Dora Sipina, Katarina Kutnar, Eleonora Hil.

Viola: Hiwote Tadesse.

Violončelo: Nika Zlatarić, Jasen Chelfi, Sara Minemoto, Vinko Rucner, Adam Chelfi, Ana Rucner, Zvonimir Liker, Neva Salamon, Franka Cvetko, Smiljan Mrčela, Dorotea Racz, Valentina Črnjak, Mihaela Čuljak, Miran Zrimšek, Lada Weygand, Matej Milošev, Hrvoje Hrešć, Jurica Mrčela.

Kontrabas: Fran Petrač.

Gitara: Mak Grgić, Marko Ferlan.

Glasovir: Kristina Bjelopavlović, Margarita Brida, Katarina Poljak, Marta Bradić, Juraj Martelanc, Anđela Knezović, Livija Zlopaša, Nikola Zubalj, Kristina Kebet.

Solo pjevanje: Marija Saraga, Tihana Havelka.

Flauta: Martina Keletić, Dora Weiss, Petra Jagušić, Marija Šakota, Ana Ratkajec, Mirta Bujanović, Martina Vlastelica, Iva Kovač.

Klarinet: Neven Tabaković, Mihovil Dorotić.

Trublja: Vladimir Novak.

Harmonika: Miran Vaupotić.

Osim učenika orkestar je nastupao i uz neke poznate umjetnike. Prvi trubljač Zagrebačke filharmonije Tomica Rukljić, prvi klarinetist Simfonijskog puhačkog orkestra oružanih snaga RH Miroslav Vukovojac Dugan, solo pjevačice Sanja Madunić, Martina Gojčeta i Aida Vidović, pijanistica Martina Filjak, te jedna od najboljih i najpoznatijih svjetskih violinistica Dora Schwarzberg Romanoff uz svoju kćer Noru Romanoff nastupili su na svečanim koncertima uz pratnju našeg orkestra.

Gudački orkestar GU Elly Bašić dobitnik je prvih nagrada na Hrvatskim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa održanih u ožujku 2007. i travnju 2011. godine u Dubrovniku. U lipnju 2011. sudjelovao je u glazbenome oblikovanju euharistijskoga slavlja koje je u Zagrebu predvodio papa Benedikt XVI.

Slike s probe i euharistijekog slavlja
 

 

Ove školske godine, 2011/12,  članovi orkestra su:

Jelena Šincek (vođa dionice), Eleonora Hil, Tadea Filipa Mamić, Martina Pastorčić, Nina Bajsić, Dora Filipančić, Lucija Rücker, Mia Belić, Antonio Jambrečić, Petra Bratković (vođa dionice), Jelena Jerković, Marina Ladan, Marija Vukovojac Dugan, Lorena Zorić, Mirta Vulelija, Dominik Kisić, Jakob Filić, Sonja Jugo (vođa dionice), Ivana Biliškov, Ana Šincek, Lucija Pejković, Vlasta Cirkveni, Hrvoje Hrešć (vođa dionice), Tonka Javorović, Nikola Kudrna, Martin Bratković, Danijel Radanović (vođa dionice) i Matija Kasaić Drakšić.

 

Nastupi u školskoj godini 2011./2012.
 • 21. listopada, Koncert izvrsnosti , Valpovo
 • 20. studenog,  radionica Zagrebačkih solista i koncert predstavljanja GU Elly Bašić, Poreč
 • 17. prosinca, Svečani koncert povodom dana HDGPP-a, Zagreb, HGZ

 

Popis dosad izvedenih djela:
 • A. d’Ambrosio: “En badinant”
 • L. Anderson: “Jazz pizzicato”
 • J. S. Bach: Air iz 3. orkestralne suite u D-duru
 • J. S. Bach: Koncert za violinu i orkestar u a-molu
 • J. S. Bach: Koncert za dvije violine i orkestar u d-molu
 • J. S. Bach: Suita za flautu i orkestar u h-molu
 • J. S. Bach: Koncert za glasovir i orkestar u f-molu
 • P. Baldassare: Sonata za trublju i orkestar u F-duru
 • I. Berkovič: Koncert za glasovir i orkestar u C-duru op. 44
 • E. Bloch: “Molitva” za violončelo i orkestar
 • L. Boccherini: Rondo za violončelo i orkestar
 • G. Bottesini: Reverie za kontrabas i orkestar
 • J. Brahms: 2. mađarski ples
 • J. Brahms: 5. mađarski ples
 • B. Britten: Jednostavna simfonija
 • M. Bruch-M. Magdalenić: Kol Nidrei op. 47 za violončelo i orkestar
 • D. Buxtehude: Lauda Sion Salvatorem
 • G. Caccini: Ave Maria
 • D. Cimarosa: Koncert za obou i orkestar u c-molu
 • A. Corelli: Concerto grosso u g-molu “Božićni”
 • P. I. Čajkovski: Suita iz baleta “Orašar”
 • P. I. Čajkovski: Elegija
 • P. I. Čajkovski: Snjeguljica
 • P. I. Čajkovski: Andante cantabile
 • P. I. Čajkovski: Melodija za violinu i orkestar
 • P. I. Čajkovski: Nocturno za violončelo i orkestar
 • P. I. Čajkovski: Andante iz Varijacija na rococo temu za violončelo i orkestar
 • M. K. Čiurlionis: “Bekit, bareliai” varijacije na temu litvanske narodne popijevke
 • C. D. von Dittersdorf: Koncert za glasovir i orkestar
 • A. Dvorák: Larghetto iz serenade za gudače op.22
 • E. Elgar: Elegija op.58
 • G. Fauré: “Poslije sna” za violončelo i orkestar
 • B. Galindo: “Poema de Neruda”
 • C. W. Gluck: “Ples blaženih duša”
 • C. Gounod: Messe breve br.7 u C-duru
 • G. F. Händel: Glazba za kraljevski vatromet
 • G. F. Händel: Suita za trublju i orkestar u D-duru
 • J. Haydn: Koncert za glasovir i orkestar u D-duru
 • A. Ivančić: Simfonija u G-duru
 • M. Kelemen: Mala glazba za gudače
 • F. Lhotka: Tempo di valse
 • A. Lloyd-Weber: Parafraza na temu iz opere “Isus Krist superstar”
 • R. Matz: Elegija i humoreska za violončelo i orkestar
 • L. Mozart: Dječja simfonija u C-duru
 • W. A. Mozart: Koncert za glasovir i orkestar u D-duru
 • W. A. Mozart: Koncert za glasovir i orkestar u A-duru KV 414
 • W. A. Mozart: Koncert za glasovir i orkestar u Es-duru KV 449
 • W. A. Mozart: Menuet iz “Male noćne glazbe”
 • W. A. Mozart: Divertimento u F-duru
 • W. A. Mozart: De profundis
 • W. A. Mozart: Menuet za violončelo i orkestar
 • J. Naujalis: Svajoni
 • J. Offenbach: Musette za violončelo i orkestar
 • N. Paganini: Bravurozne varijacije na jednoj žici, na temu iz “Mojsija” G. Rossinija
 • G. B. Pergolesi: Stabat mater za soliste, zbor i orkestar
 • A. Piazzolla: “Oblivion”
 • A. Piazzolla: “Melodia en la menor”
 • F. Pintarić-P. Dešpalj: “Dudaš” za violončelo i orkestar
 • G. Pugnani-F. Kreisler: Preludij i Allegro za violinu i orkestar
 • H. Purcell: “The virtuous wife”
 • H. Purcell: “Didonina tužaljka”
 • H. Purcell: “Raspetljan gordijski čvor”
 • O. Respighi: Antički napjevi i plesovi
 • M. Rigual-M. Magdalenić: “Cuando calienta el sol – La Adelita”
 • Rösler-Rossetti: Koncert za flautu i orkestar u D-duru
 • L. Searle: “Evening shadows”
 • J. Sibelius: Valse triste op.44
 • L. Sorkočević: 3. simfonija u D-duru
 • L. Sorkočević: 5. simfonija u D-duru
 • L. Sorkočević: 6. simfonija u D-duru
 • L. Sorkočević: 7. simfonija u G-duru
 • J. Stamitz: Koncert za klarinet i orkestar u B-duru
 • K. Stamitz: Koncert za klarinet i orkestar u B-duru
 • J. Štolcer Slavenski: “Voda zvira”
 • G. Tartini: Koncert za violinu i orkestar u d-molu
 • G. P. Telleman: Suita za flautu i orkestar u a-molu
 • G. P. Telleman: Koncert za violu i orkestar u G-duru
 • G. P. Telemann: Kantata “Wende dich zu mir”
 • G. P. Telemann: Suita “Don Quijote”
 • A. Vivaldi: 1. simfonija u C-duru
 • A. Vivaldi: 2. simfonija u G-duru
 • A. Vivaldi: Koncert za violinu i orkestar u a-molu
 • A. Vivaldi: Koncert za flautu i orkestar u G-duru
 • A. Vivaldi: Koncert za piccolo i orkestar u a-molu
 • A. Vivaldi: Sonata za violončelo i orkestar u e-molu
 • A. Vivaldi: Koncert za orkestar u G-duru op.51, br.4 “Alla Rustica”
 • A. Vivaldi: Koncert za dvije violine i orkestar u a-molu
 • A. Vivaldi: Koncert za dva violončela i orkestar u g-molu
 • A. Vivaldi: Koncert za dvije violine, violončelo i orkestar u d-molu
 • A. Vivaldi: Koncert za dvije mandoline i orkestar u G-duru
 • A. Vivaldi: Credo RV 591 za zbor i orkestar u e-molu
 • J. Williams-M. Magdalenić: Tema iz slikopisa “Schindlerov popis”
 • J. Williams-M. Magdalenić: Suita “Zvjezdani ratovi”

 

plakat, 2007

plakat, 2003

..

plakat, 1998

plakat, 1996