Gudački orkestar u HGZ – u, 2007.

Gudački orkestar GU Elly Bašić započeo je s radom u školskoj godini 1995./96. pod vodstvom profesora Marka Magdalenića. U kratkom je razdoblju orkestar izveo velik broj djela od ranog baroka do suvremenih skladatelja. Na svojim nastupima orkestar često izvodi djela hrvatskih skladatelja (Sorkočević, Ivančić, Matz, Lhotka, Kelemen, Štolcer Slavenski). Od osnutka do danas održano je više od pedeset koncerata u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Kataloniji. Bilježimo nastupe u Zagrebu, Karlovcu, Samoboru, Slavonskome Brodu, Požegi, Osijeku, Vukovaru, Koprivnici, Krapinskim Toplicama, Plitvičkim Jezerima, Zadru, Šibeniku, Splitu, Makarskoj, Dubrovniku, Cavtatu, Puli, Poreču, Škofjoj Loki, Klosterneuburgu, Klagenfurtu, Barceloni i u nekoliko mjesta u Gradišću. Redovito se prate najbolji učenici – solisti, koji tako često dobivaju prigodu nastupati uz pratnju orkestra.

Gudački orkestar u Barceloni, 1996.

 

 

Učenici koji su kao solisti nastupili uz pratnju našeg orkestra:

Violina: Korana Rucner, Tomislav Ištok, Branimir Vedrina, Iva Tovunac, Natalija Koščica, Krešimir Ivančić, Andrea Cesar, Tena Novak Vincek, Silvio Richter, Anamarija Milić, Magda Skaramuca, Iva Mrčela, Tara Horvat, Kristina Mrčela, Marta Bratković, Katarina Hideg, Dora Sipina, Katarina Kutnar, Eleonora Hil.

Viola: Hiwote Tadesse.

Violončelo: Nika Zlatarić, Jasen Chelfi, Sara Minemoto, Vinko Rucner, Adam Chelfi, Ana Rucner, Zvonimir Liker, Neva Salamon, Franka Cvetko, Smiljan Mrčela, Dorotea Racz, Valentina Črnjak, Mihaela Čuljak, Miran Zrimšek, Lada Weygand, Matej Milošev, Hrvoje Hrešć, Jurica Mrčela.

Kontrabas: Fran Petrač.

Gitara: Mak Grgić, Marko Ferlan.

Glasovir: Kristina Bjelopavlović, Margarita Brida, Katarina Poljak, Marta Bradić, Juraj Martelanc, Anđela Knezović, Livija Zlopaša, Nikola Zubalj, Kristina Kebet.

Solo pjevanje: Marija Saraga, Tihana Havelka.

Flauta: Martina Keletić, Dora Weiss, Petra Jagušić, Marija Šakota, Ana Ratkajec, Mirta Bujanović, Martina Vlastelica, Iva Kovač.

Klarinet: Neven Tabaković, Mihovil Dorotić.

Trublja: Vladimir Novak.

Harmonika: Miran Vaupotić.

Osim učenika orkestar je nastupao i uz neke poznate umjetnike. Prvi trubljač Zagrebačke filharmonije Tomica Rukljić, prvi klarinetist Simfonijskog puhačkog orkestra oružanih snaga RH Miroslav Vukovojac Dugan, solo pjevačice Sanja Madunić, Martina Gojčeta i Aida Vidović, pijanistica Martina Filjak, te jedna od najboljih i najpoznatijih svjetskih violinistica Dora Schwarzberg Romanoff uz svoju kćer Noru Romanoff nastupili su na svečanim koncertima uz pratnju našeg orkestra.

Gudački orkestar GU Elly Bašić dobitnik je prvih nagrada na Hrvatskim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa održanih u ožujku 2007. i travnju 2011. godine u Dubrovniku. U lipnju 2011. sudjelovao je u glazbenome oblikovanju euharistijskoga slavlja koje je u Zagrebu predvodio papa Benedikt XVI.

Slike s probe i euharistijekog slavlja