REZULTATI PREDBILJEŽBI ZA UPIS NA PRIPREMNE PROGRAME. 1 – šk. god. 2020.-2021.

REZULTATI PREDBILJEŽBI ZA UPIS u 1. pripremni i blok flautu šk. god. 2020./2021.

U 1. pripremni mogu se upisati djeca rođena 2014. (s navršenih 6 godina) i 2013. god. Kandidati rođeni 2012. mogu upisati blok flautu.

Djecu za koju su predbilježbe stigle izvan termina naznačenog na našoj Web stranici (17. 6.) rasporedili smo u termine grupa u kojima je bilo mjesta.

UPISI SE PROVODE ON LINE 30. LIPNJA. Ispunjenoj upisnici treba priložiti potvrdu o uplaćenoj 1. rati participacije (200,00 kn) i privolu.

PONEDJELJAK – SRIJEDA

 1. Batinić, Marija
 2. Čajko, Dominik
 3. Dalić, Petar
 4. Dubičanac, Vita
 5. Dušič, Mila
 6. Erak, Nina
 7. Horvat, Šimun
 8. Kaić, Lina
 9. Ljubešić, Magdalena
 10. Osmanagić, Una
 11. Pejković, Hana
 12. Perković, Andrej
 13. Rukljač, Bruno
 14. Sliško, Dora
 15. Surjan Žanko, Karmen
 16. Švagelj, Marta
 17. Todorović, Adrian
 18. Topić, Magdalena

SRIJEDA – PETAK

 1. Bašić, Dora
 2. Brkić, Bogdan
 3. Ćorković, Jan
 4. Deban, Eli
 5. Galić, Amelie
 6. Glasinović, Tonka
 7. Hrkać, Sofija
 8. Kukec, Josip
 9. Lopuh, Vilim
 10. Magdić, Vida
 11. Majačić, Vida
 12. Martinjak, Emil
 13. Silov – Tepić, Mara
 14. Skenžić, Cvita
 15. Skenžić, Mara
 16. Skoblar, Oton
 17. Tadić, Karolina
 18. Vukovojac, Vanja

UTORAK – ČETVRTAK

 1. Bočvarov, Pavle
 2. Cerruti, Karlo
 3. Đurić, Leona
 4. Fabris, Lucija
 5. Ivaci, Ida
 6. Krnić, Lovro
 7. Molnar, Juraj
 8. Navratil, Iris
 9. Petrović, Emil
 10. Priselac, Vita
 11. Rasol, Elza
 12. Rihtar, Grgur
 13. Semren, Pavle
 14. Sladoljev, Nela
 15. Štulić Milinković, Mia
 16. Urek, Petar
 17. Varga, Teo
 18. Vuković, Klara

PONEDJELJAK – ČETVRTAK

 1. Anković, Frida
 2. Bezak, Zita
 3. Boras, Eva
 4. Božikov, Donat
 5. Brežanski, Jana
 6. Čanjevac, Marija
 7. Ćosić, Sara Ema
 8. Gamilec, Petra
 9. Jurišić Leskovar, Marijeta
 10. Jurković, Tisa
 11. Manenica Sokić, Bartolomeo
 12. Mužić, Jan
 13. Perković, Gracija Đurica
 14. Roth, Izidora
 15. Semren, Donata
 16. Svetec, Gabrijel
 17. Šmigovec, Maša
 18. Tepeš, Vida

BLOK FLAUTA

 1. Andrijanić, Lucija
 2. Berko, Hana
 3. Bilić, Matilda
 4. Cvitaš, Hana Dora
 5. Ćurković, Mirjam
 6. Klarić, Leon
 7. Kovačić, Noa
 8. Perina, Olinka
 9. Petrović, Leo
 10. Pribić, Juraj
 11. Rukljač, Nika
 12. Zagorec, Ela

Kandidati koji zbog ne odgovarajućeg uzrasta, ne popunjene predbilježbe
ili prijave u krivom terminu, ne mogu upisati pripremni program:

 1. Andrijanić, Lana
 2. Blašković, Borna
 3. Bošnjak, Lucija
 4. Crnek, Janko
 5. Krce, Mina
 6. Martinović, Mia
 7. Mrduljaš Trinajstić, Ivan
 8. Mruljaš Trinajstić, Eva
 9. Perković, Bartol
 10. Pilinky, Petar
 11. Poje, Iskra
 12. Puljić Ruža
 13. Puljić, Ruža
 14. Šapina Sakač, Maksim
 15. Tomić, Tino
 16. Trbus, Gašpar
 17. Valković, Martin
 18. Zrno Agoli, Luka

U Zagrebu, 29. lipnja 2020.

Ravnateljica:
 Mirela Buchberger Karlo, prof.