REZULTATI PREDBILJEŽBI ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE U ŠK. GOD.2020./21.

Važne napomene:

Učenici koji su iznad crte mogu se upisati u 1. razred
Upisi će se provoditi on line 24.–25. lipnja 2020.

Upis izvan objavljenih termina NEĆE BITI MOGUĆ te će se smatrati da je kandidat ODUSTAO od upisa.

Upisnici priložite rodni list, domovnicu, potvrdu o uplaćenoj prvoj rati participacije i privolu
(obrazac će biti objavljen na webu uz upisnicu, kao i podaci za plaćanje).

Ugovor o participaciji potpisuje isključivo roditelj/staratelj te je
potrebno imati pripremljen OIB (roditelja i učenika). Ugovore ćemo zaključivati na
početku šk. god. 2020./2021. Tada možete donijeti i potpisan obrazac privole.

Raspored po učiteljima će biti objavljen početkom rujna 2020. godine.

Zagreb, 15. lipnja 2020.
Ravnateljica: Mirela Buchberger Karlo, prof.

GITARA

 1. BABIĆ, JAKOV
 2. BIĆANIĆ, PINO
 3. BOŽIĆEVIĆ, MARK
 4. HORVATH, JANA
 5. JURKOVIĆ, PETRA
 6. KETTE, IVOR
 7. KRNIĆ, KORINA
 8. KUPREŠAK, VITA
 9. SPRČIĆ, ŠIMUN
 10. ŠIVAK PEĆARINA, TOMA
 11. ŽUŽUL, PETAR
 12. GEČEK, SOFIA
  ———————————————————————-
 13. VIDOVIĆ, AMANDA (harmonika)
 14. ČIČAK, JURA ŽAK (harmonika)
 15. ŠVAGEJ, MIA (klarinet)
 16. PETRIČEVIĆ, FILIP (trombon)
 17. PAVLOVIĆ, NIKO (trombon)
 18. RUŽDJAK, MATIJA (trombon)

KLAVIR

 1. ALDOTT, MARKO
 2. ĆUBELA, ANJA
 3. BANOVIĆ, IVA
 4. BERDOVIĆ, SARA
 5. BOČKARJOV, NIKOLAJ
 6. BRZICA, EMA
 7. DEMEL, LOVRO
 8. DRAKULIĆ, EMA
 9. DUIĆ, PETRA
 10. DŽEPINA, ANDRO
 11. FILJAR, IVO
 12. FRANC, VIDA
 13. FRKOVIĆ, VID
 14. GLASNOVIĆ, MAGDALENA
 15. GRILEC, SARA
 16. GROTIĆ, NIA
 17. HARAMIJA, PAVEL
 18. KAPUŠIN, LUCIJA
 19. KOCIJAN, EMA
 20. KOTNIK, LILIT
 21. KOVAČIĆ PUKŠEC, FRIDA
 22. KUKEC, MARIJA
 23. LOZAR, MAGDALENA
 24. MAJAČIĆ, IVAN
 25. MURAJ, DORA
 26. NOVKOVIĆ ĐURĐEVIĆ, VIKTOR
 27. PAVIČIĆ, FRANKA
 28. PAVIČIĆ, MAGDALENA
 29. PLEJIĆ, MILA
 30. PODNAR, ANA
 31. POLIMAC, SOFIA LEA
 32. RADIĆ, PETAR KAI
 33. RUSHAIDAT, TOM
 34. SMOLJANOVIĆ, NELA
 35. STIPANOV, SEBASTIAN
 36. ŠARIĆ HORVAT,RUŽA
 37. ŠIMENC, TOMA
 38. ŠOLA, GABRIJELA
 39. ŠTAMBUK, NEVA MARIJA
 40. TALAJIĆ, CVITA
 41. TARABA, SOFIJA
 42. TIČAK, TONI
 43. VUJIĆ, ILIJA
 44. VUKAS, LAURA
 45. VULAS, LUCIJANA
 46. ZENERAL, LUKA
 47. ZLATAR, DORA
 48. ZORIČIĆ, MAGDALENA
 49. ZOROJA ZEBIĆ, AMANI
  ———————————————————————-
 50. ANTIĆ, MIA
 51. BRNAS, SARA (rog)
 52. CAHARIJA, EMA (predškolski instrument)
 53. ĆURKOVIĆ, ANTONIO (harmonika)
 54. DEVIDE, SONJA (blok flauta)
 55. GORAVICA, ELENA (predškolski instrument)
 56. GREINER, JULIJA (predškolski instrument)
 57. HRKAĆ, LIDIJA (harmonika)
 58. JELAVIĆ, ANA VIŠNJA (predškolski instrument)
 59. JURIŠIĆ LESKOVAR, MARIJETA (predškolski instrument)
 60. KNEZ LEBARIĆ, FREYA (blok flauta)
 61. LONČARIĆ, DORA (predškolski instrument)
 62. MAGERSKI, STELLA SOPHIE (violončelo)
 63. PEJIĆ, TONI (blok flauta)
 64. RAKOŠ, KIM
 65. TEPEŠ, VIDA (predškolski instrument)
 66. VALIČEVIĆ, TONKA
 67. VUČUR, EVA MARIJA (flauta)

HARMONIKA

 1. ČIČAK, JURA ŽAK
 2. ĆURKOVIĆ, ANTONIO
 3. FERINA, LUKA
 4. FILIPČIĆ, JAN
 5. HRKAĆ, LIDIJA
 6. VIDOVIĆ, AMANDA
  ———————————————————————-
 7. RANELA, PALIĆ

KLARINET

 1. BOŠNJAK, LEON
 2. FUNKO, ANTE
 3. MANOLA, SARA
 4. ŽUPANIĆ, TIA
 5. BLAŽEK, HANA
 6. ŠVAGEJ, MIA
  ———————————————————————-
 7. KNEZ LEBARIĆ, FREYA (blok flauta Štern)

OBOA

 1. POLHE, FRANCISKA

FLAUTA

 1. BALEN KOVAČIĆ, ERIK
 2. BASIĆ, LAURA
 3. BATOŠ, MARTINA
 4. KARLUŠIĆ, LUCIJA
 5. KAŠMO, ASJA
 6. KOSTIĆ, NADJA
 7. KRANJEC, JANA
 8. MARIĆ, MIHOVIL
 9. MARTINJAK, TARA
 10. OREŠKI, ANA
 11. ORŠIĆ, MARGARETA
 12. PAUKOVIĆ KUJUNDŽIĆ, NUŠA
 13. PAVLOVIĆ, MARA
 14. ŠTEFANOVIĆ, MARTA
 15. VUČUR, EVA MARIJA
 16. VUJIĆ, MAGALIE
  ———————————————————————-
 17. ŽUPANIĆ, TIA (klarinet)
 18. MARTINOVIĆ, MIJA

SAKSOFON

 1. NJEŽIĆ, VIDA
 2. UDILJAK, ANDRO
 3. LOVREC, TOM
  ———————————————————————-
 4. DEVČIĆ, DAG – čekanje
 5. IVANČIĆ, ŠIMUN – čekanje
 6. PANDURIĆ, GRGA – čekanje
 7. ĆIPĆIĆ – BRAGADIN, BORNA (kontrabas)
 8. FERINA, LUKA (harmonika)
 9. MARGUŠIĆ, ILAN (kontrabas)
 10. ŽUPANIĆ, TOMA (kontrabas)

FAGOT

 1. BULIĆ, LUKA
 2. BARLOVIĆ, KLARA

TRUBA

 1. BOGOVIĆ, JAN
 2. VRDOLJAK, NIKOLA
  ———————————————————————-
 3. PAVKOVIĆ, ANTUN (predškolski instrument)

TROMBON

 1. FILIPČIĆ, NOA
 2. KOVAČ, KUZMA
 3. PAVLOVIĆ, NIKO
 4. PETRIČEVIĆ, FILIP
 5. RUŽDJAK, MATIJA

ROG

 1. BRNAS, SARA
 2. MLINARIĆ, TOMA
 3. ŠEGON, NIKOLA

UDARALJKE

 1. GOSPIĆ, LOVRE
 2. KALINSKI, JANKO
 3. PUKLJAK, PAULA
 4. PEĆIN, PETAR
  ———————————————————————-
 5. BLAŽEK, HANA

VIOLINA

 1. BRATULIĆ, ANĐELINA
 2. BREKALO, ELLA
 3. KARAČIĆ, RITA MARIJA
 4. LOZAR, GABRIJELA
 5. NARANČA, PAULA
 6. VUČKOVIĆ, ANTON
 7. OGRINC, IVOR
 8. STOJAK, LINDA
 9. MAČEK, MAŠA
 10. BRAZZODURO, ZVONKA
  ———————————————————————-
 11. BARLOVIĆ, KLARA (fagot)
 12. HALUZA, IVA (predškolski instrument)
 13. JOKETOVIĆ, LEONA (predškolski instrument)
 14. KOVAČ, KUZMA (trombon)
 15. MAGDIĆ, TENA (predškolski instrument)
 16. MILOSAVLJEVIĆ, HANA (violončelo)
 17. MURAJ, BUGA (predškolski instrument)
 18. PILINSKY, PETAR – čekanje
 19. UGRIN, GITA (predškolski instrument)
 20. VALAND, MARIJETA (predškolski instrument)

VIOLONČELO

 1. HUNJADI, PETAR
 2. KALAMBURA, DAVID
 3. MILOSAVLJEVIĆ, HANA
 4. BRAZZODURO, PAVLE
 5. MAGERSKI, STELLA SOPHIE
 6. KOVAČ, VERONIKA
  ———————————————————————-
 7. SEVER, TOMA  (predškolski instrument)

KONTRABAS

 1. ČIPČIĆ – BRAGADIN, BORNA
 2. DJEVELJEKAJ, SARA
 3. MARGUŠIĆ, ILAN
 4. MILAT, NATAN
 5. ŽUPANIĆ, TOMA
  ———————————————————————-
 6. SVATOŠ, LARA – predškolski

BLOK FLAUTA

 1. ANKOVIĆ, FRIDA
 2. CRNEK, JANKO
 3. DEVIDE, SONJA
 4. DUH, ROBERTA
 5. ELEZOVIĆ, TONKA
 6. KOMPAR, KATJA
 7. KOVAČ, GRETA
 8. KRALJEVIĆ, JAKOV
 9. LEBARIĆ KNEZ, FREYA
 10. LUZAR, LEON
 11. MAGDIĆ, ZRINKA
 12. NAGY, LOVRO
 13. PEJIĆ, TONI
 14. PETRIČEVIĆ, MONIKA
 15. RUKLJAČ, NIKA
 16. TOPOLOVEC, JAN

Nastava blok flaute dio je pripremnih programa GU Elly Bašić. Nastava se održava individualno, dva puta tjedno po 15 min. ili dva učenika u grupi – 2 puta tjedno po pola sata.

Preporuča se mlađim kandidatima i  priprema su za upis u glazbenu školu. Učenici koji prođu pripremni program i uzrastom su zreli za upis u školu, imaju prednost pred ostalim kandidatima.