ODRŽANA PREDAVANJA

Održana predavanja na Trožupanijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Na Trožupanijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije 17. ožujka 2018. Irena Markulin, prof. i Sandra Munić, prof. održale su predavanja i radionice o ranoj glazbenoj edukaciji u Funkcionalnoj muzičkoj pedagogiji.

2018-11-05T12:20:33+00:00