Oboa

Pretkategorija A
Hana Mihaliček, 98,00 bodova, laureat
Maša Ilijić, 97,00 bodova, I. nagrada

Kategorija B
Marko Novak, 85,75, III. nagrada

Kategorija C
Klara Beck, 95,5 bodova, laureat

Nastavnica: Silvija Fagarazzi, prof. mentor
Uz klavir: Dario Sabol, prof.

ČESTITAMO SVIMA!!!