DUA, II. kategorija
I. nagrada 98, 80 bodova

Kiara Janko, harmonika
Jana Palac, violina
Nastavnici: Stjepan Vuger, prof. i Anamarija Milić, prof.

TRIA, II. kategorija
I. nagrada 98 bodova

Filip Pavlić, truba
Patrik Palić, truba
Jan Mojzeš, truba
Nastavnik: Rudolf Homen, prof. savjetnik

ČESTITAMO!!!