Komorna glazba

C – kategorija
1. nagrada, 98 bodova

Duo:
Kiara Janko, harmonika
Jana Palac, violina
Nastavnici: Stjepan Vuger, prof. i Anamarija Milić, prof.

ČESTITAMO!!!