II. kategorija

Nikolina Vukšić, II. nagrada, 82,33 bodova

nastavnica: Dubravka Krušelj Jurković, prof.
uz klavir: Dario Sabol, prof.

Čestitamo!