VIOLINA

I. kategorija

Elena Ramljak, II. nagrada, 85,25
Nastavnik: Luka Magdalenić, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

II. kategorija

Ines Turšić, I. nagrada, 91,50 bodova
Nastavnik: Luka Magdalenić, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

III. kategorija

Ana Magdalena Fabijanić, I. nagrada, 94,00 bodova
Nastavnik: Iva Tovunac, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

Katarina Kocelj, II. nagrada, 86,75 bodova
Nastavnik: Iva Tovunac, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

Lucia Kaplowitz, II. nagrada, 85,75 bodova
Nastavnik: Iva Tovunac, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

IV. kategorija

Lucija Štriga, II. nagrada, 86,50 bodova
Nastavnik: Luka Magdalenić, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

V. kategorija

Teo Devčić, I. nagrada, 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa, 97,50 bodova
Nastavnik: Iva Palić, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

Matea Kasaić Drakšić, I. nagrada, Posebna nagrada Nikole Dervenkara, 90,00 bodova
Nastavnik: Iva Palić, prof.
Uz klavir: Kosjenka Turkulin, prof.

KOMORNI SASTAVI

I. kategorija

Duo violina, I. nagrada, 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa, 94,88
Ana Magdalena Fabijanić
Katarina Kocelj
Nastavnik: Iva Tovunac, prof.

ČESTITAMO SVIMA!!!