DOGAĐANJA POVODOM DANA ŠKOLE 2019.

Koncert učenika, 23. 2. 2019. u 20 sati, HGZ, Gundulićeva 6
Koncert učenika GU Elly Bašić i gostiju iz Umjetničke škole Luke Sorkičevića iz Dubrovnika,
Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke i Glazbene škole Varaždin, 25. 2. 2019. u 19.30 sati,
Dvorana Blagoja Berse na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 12
Predavanja i radionice profesora Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu,
1. 3. 2019. 17–19 sati; 2. 3. 2019. 10–14 sati, Dvorana HKD- a Napredak, Bogovićeva 1
PREUZMITE PDF RASPOREDA PREDAVANJA
Koncert učenika, 1. 3. 2019. u 20 sati, HGZ, Gundulićeva 6
Fašnički koncert vrtićanaca, 3. 3. 2019. u 11 sati, HGZ, Gundulićeva 6
Koncert učenika, 5. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana Stančić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 12
Koncert učenika, 7. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana Stančić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 12
Koncert učenika gudačkog odjela, 11. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana GU Elly Bašić, Mlinarska 25
Koncert učenika odjela za harmoniku i solo pjevanje, 12. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana GU Elly Bašić, Mlinarska 25
Koncert učenika klavirskog odjela, 13. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana GU Elly Bašić, Mlinarska 25
Koncert učenika gitarističkog odjela, 14. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana GU Elly Bašić, Mlinarska 25
Koncert učenika puhačkog odjela, 15. 3. 2019. u 19.30 sati, Dvorana GU Elly Bašić, Mlinarska 25