KVARTETI

1. kategorija

II nagrada, 97,40 bodova

Tomo Filjar, saksofon
Vita Jukić, saksofon
Ida Borić, saksofon
Helena Habeković, saksofon

Nastavnik: Krešimir Kottek, prof.

ČESTITAMO!!!