Koncert pjevačkog odjela GU Elly Bašić
gosti
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke

Na programu: J. Hatze, I. pl. Zajc, W. A. Mozart,
G. B. Pergolesi, F. Mendelssohn – Bartholdy, G. Puccini

Glazbeno učilište Elly Bašić
Subota, 20. listopada u 18 sati
Dvorana GU Elly Bašić