Ana Labazan Brajša
koncert povodom Dana Umjetničke škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku

30. svibnja 2018. učenica Ana Labazan Brajša nastupila je na koncertu povodom Dana Umjetničke škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku.

Uz klavirsku pratnju Kosjenke Turkulin, pod mentorstvom nastavnika Luke Magdalenića, izvela je na violini vlastitu kompoziciju “Tema s varijacijama”.

Na koncertu održanom u prekrasnoj palači Sponza nastupili su i učenici Glazbene škole Blagoja Berse iz Zagreba, Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke i Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika.

2018-11-08T11:04:03+00:00